Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

26 Achterheide
Londerzeel, Vlaanderen, 1840
Belgium

003252300821

104323_Deplanque_Nicolas-kopie.JPG

Leger & Politie

Leger & Politie

Reeds decennialang is Moeyersons leverancier van militaire, politionele en hulpdienst voertuigen, dit zowel voor Belgische en buitenlandse defensie eenheden als voor internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Met meer dan 1500 voertuigen voor het Belgisch leger, vervaardigd volgens de strengste lastenboeken en vaak in internationale samenwerking behoort Moeyersons wat dat betreft tot de zeldzame spelers in de Benelux.